CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN OASIS CITY NGÀY 03.08.2018

 

Tiến độ đang ngày càng khẩn trương để đảm bảo thời gian giao nhà cho khách hàng.

 

Công tác san lấp và làm hạ tầng 

 

 

Thi công nền móng

 

 

Thi công xây dựng Trung Tâm Phục Vụ Khách Hàng

 

 

View tổng quan tiến độ dự án

Tin đăng gần đây