CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN OASIS CITY 10.07.2019 [PHASE 3 + 4]

 

> 1-10 

 

> 1-12

 

 

> 1-16

 

> 1-17B

 

> 1-23

   

 

> 1-25

 

> 1-29

 

> 2-23

   

 

 

 

Tin đăng gần đây