CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN OASIS CITY 20.05.2019

 

> Tổng Quan Dự Án

 

> Cơ Sở Hạ Tầng

  

  

        

                 

 

> Văn Phòng Công Ty SNI Đã Đi Vào Hoạt Động

   Với Đội Ngũ CSKH Tận Tâm Và Đội Kỹ Thuật Chuyên Nghiệp

 

> Hình Ảnh Nhà Giai Đoạn 1

   >> 1-40

  

 

   >> 1-41

  

 

   >> 1-42

  

 

   >> 1-43

  

 

   >> 1-44

  

   

   >> 1-45

  

 

   >> 1-15

  

 

 

Tin đăng gần đây