CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN OASIS CITY 31.07.2019

 

> Tổng thể

 

> Đường N1S

     

 

> Đường N2S

     

 

> Đường N3S

    

 

> Đường D28S

    

 

> Đường N4S

    

 

> Đường D25S

    

 

> Đường D23S

    

 

> Đường D21S

    

 

> Đường D18S

    

 

> Đường D16S

    

 

> Đường D13S

    

 

 

Tin đăng gần đây