CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI OASIS CITY MỸ PHƯỚC 4 VÀ OASIS VIETSING

 

Ngày 26/10/2021, đại điện Chủ đầu tư tặng khẩu trang

cho cư dân đang sinh sống, kinh doanh tại 2 Khu dân cư

   

   

 

Tin đăng gần đây