THÔNG BÁO QUAN TRỌNG GỬI CƯ DÂN OASIS VÀ OASIS CITY

 

Thông Báo / Notice / 通告

 

Kính gửi cư dân The OASIS & OASIS CITY

Dear The OASIS & OASIS City Residents

尊敬的The OASIS & OASIS CITY居民

 

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và thông tin của Bộ Y Tế Việt Nam, tính đến 6 giờ sáng, ngày 6 tháng 2 năm 2020, có 27.602 người bị nhiểm và 564 trường hợp tử vong do viêm đường hô hấp cấp (virus Corona) gây ra. Do đó, để đảm bảo sức khỏe và an toàn của Cư dân The OASIS & OASIS CITY, gia đình và bạn bè của bạn tại nơi làm việc, Cty SNI muốn khuyến cáo  toàn thể cư dân:

 

According to information from the Vietnam Ministry of Health’s Information & Disease Surveillance System, up to up to 6:00 am, February 6, 2020, there are 27.602 people worldwide infected by the Corona Virus and 564 cases of death caused by this virus. To ensure the health & safety of The OASIS & OASIS CITY Residents, your family and your friends in your workplaces, SNI would like to recommend that:

 

根据越南卫生部信息与疾病监视系统的信息,截至202026日上午6:00,全世界有27.602人被CORONA病毒感染,有564例这种病毒导致死亡。 为了确保The OASISOASIS CITY居民,您的家人和您的工作场所中的朋友的健康与安全,SNI建议:

 

  1. Căn cứ công điện số 156/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cty SNI khuyến cáo các cư dân trở về từ Trung Quốc tự cách ly tại nhà hoặc cơ sở y tế trong vòng 14 ngày. Chúng tôi khuyên bạn không nên di chuyển ở những nơi công cộng trong khoảng thời gian 14 ngày này.

Based on the Circular No.156 /CD-TTg of the Prime Minister of Vietnam, SNI recommends that all residents returning from China must be self quarantine at home or at health facilities for 14 days from date of arrival. We advise that you do not move around in public places during this 14 days period.

根据国家元首的156/CĐ-TTg公文,SNI 劝告所有自中国归越南的居民呆家里或卫生设施隔离时间14天。我们建议您在这14天之内不要在公共场所走动。

 

  1. Để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh trong khu dân cư của chúng tôi, chúng tôi sẽ nghiêm ngặt đăng ký và kiểm tra thân nhiệt của tất cả khách tại phòng bảo vệ. 

To control the spread of disease in our residential area, we will strictly register & take temperature of all guests at the security gate.

为了控制疾病在我们居住区的传播,我们将严格在保衛室登记并记录所有客人的体温。

 

 

  1. Tất cả cơ sở công cộng (hồ bơi, câu lạc bộ, phòng tập thể dục, sân bóng rổ & sân chơi trẻ em) sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi cũng khuyên tất cả cư dân không nên tổ chức các cuộc tụ họp đông đúc trong giai đoạn này.

All public facilities (swimming pools, club houses, gyms, basketball courts & children  playgrounds) will temporarily close until further notice. We also advise all residents not to organize mess gatherings during this period.

所有公共设施(游泳池,会所,健身房,篮球场和儿童游乐场)将暂时关闭,直至另行通知。 我们还建议所有居民在此期间不要组织大行聚会。

 

  1.  Trong trường hợp phát hiện ra trường hợp có triệu chứng nhiễm bệnh (sốt, ho, khó thở) thì nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng theo đường dây nóng:

In case of detecting cases of infection symptoms (fever, cough, breathing difficulty) please quickly notify authorities via the hotline

如果发现感染症状(发烧,咳嗽,呼吸困难),请通过热线迅速通知当局

  1. Để đảm bảo sức khỏe và an toàn của tất cả cư dân có giá trị của chúng tôi, chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào, vui lòng gọi cho Ms Mai SĐT 0906645879 (The OASIS) hoặc Ms Ai SĐT 0937457111 (OASIS CITY). Cảm ơn.

To ensure the health and safety of all our valued residents, we appreciate your cooperation in this matter. If you have any feedback, please call Ms Mai hp no 0906645879 (The OASIS) or Ms Ai hp 0937457111 (OASIS CITY). Thank you.

为了确保所有尊贵居民的健康和安全,我们感谢您的合作。 如果您有任何反馈意见,请致电Ms Mai hp 0906645879The OASIS)或Ms Ai hp 0937457111OASIS CITY)。谢谢您。

 

                                                                          Tổng Giám Đốc / General Director / 总经理

                                                                                             

                                                                                                     KWEK SU NGI

 

Tin đăng gần đây