THƯ GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG LẦN 2

http://oasis-city.vn/web/images/thư gửi web face COVID lan 2.pdf

Ngày: 21 / 03 /2020

Kính thưa Quý khách hàng,

 

Dear valued customers,

 

尊敬的贵客户

 

 

Ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên SNI kính chúc Quý khách và gia đình nhiều sức khỏe.

 

Hiện nay, toàn thế giới đang chiến đấu phòng chống dịch COVID-19. Tình hình diễn biến dịch bệnh ngày càng căng thẳng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh COVID-19 là 'đại dịch' toàn cầu. Nhiều quốc gia đã áp dụng lệnh hạn chế di chuyển và một số tỉnh, thành phố của Việt Nam cũng đã đóng cửa các khu vui chơi giải trí nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Ban Giám Đốc SNI rất lo lắng cho sức khỏe của quý cư dân, quý chủ nhà, quý khách hàng và đội ngũ nhân viên của chúng tôi.

 

Tại SNI sức khỏe của đội ngũ nhân viên là ưu tiên số một để đảm bảo nhân viên SNI luôn khỏe mạnh từ đó có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi đã và đang tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các khuyến cáo của Bộ Y tế để góp phần phòng chống dịch bệnh và chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng hiện tại toàn bộ nhân viên SNI điều đang khỏe mạnh.

 

SNI đã và đang tiến hành bàn giao nhà giai đoạn 2, 3 và 4 tại OASIS CITY theo đúng tiến độ. Để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho tất cả quý anh chị và đội ngũ nhân viên SNI, chúng tôi nghiêm túc đề nghị quý vị khách hàng thực hiện các khuyến cáo sau:

 

The Board of Directors and all SNI staffs wish you and your family good health.

 

Currently, the whole world are fighting against virus COVID-19. The World Health Organization (WHO) had declared the COVID-19 disease is a 'pandemic' worldwide. Many countries had implemented travel restrictions and some cities / provinces in Vietnam had closed entertainment outlets. SNI's Board of Directors is very concerned about the health of our residents, homeowners, customers,our staffs.

 

At SNI, the health of our staff is the number one priority so that we can continue to stay healthy and provide services to our valued customers. We have been strictly complying with all recommendations of the Ministry of Health with regard to disease prevention and we are glad to inform that all our staffs are currently healthy.

 

SNI had been handing over houses in phases 2, 3 and 4 in OASIS CITY as scheduled. To ensure the health and safety of all, we strongly recommend that customers follow the below recommendations:

 

全体 SNI 领导和员工祝贵客户和家庭身体安康。

 

最近全世界在与 COVID-19 疫病斗争。疫病发展越来越复杂。世界卫生组织 (WHO)已宣布 COVID-19 疫病为“全球大疫病”。许多国家实现限制出入禁令,为了控制疫病传播一些越南城市,省已把娱乐中心关闭。SNI 领导向贵居民、贵客户和我们公司员工的身体表示非常關心。

 

SNI 公司理,员工的健康对我们来说是最優先、最重要的,因此我们继续保持健康并为尊贵的客户提供最好的服务。为疫病预防做出贡献,我们一直严格遵守卫生部的所有劝告,我们很高兴的通知我們所有员工都很健康。

 

按照建筑进度,正在交 Oasis City 2,3,4 期的房屋。为了確保贵客户和 SNI 员工的安全和健康,我们提议贵客户实现防疫措施,具体如下:

 

 1. Khách hàng, đối tác đến liên hệ văn phòng:

 

 1. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, SNI đã trang bị bồn rửa tay trước văn phòng Mỹ Phước quý khách hàng có thể sử dụng. Tại văn phòng ở Việt Sing chúng tôi đã trang bị nước rửa tay khô có cồn để khách hàng sử dụng.
 2. Luôn đeo khẩu trang.
 3. Kiểm tra thân nhiệt tại quầy tiếp tân.
 4. Đăng ký thông tin cá nhân và thông tin liên hệ tại quầy tiếp tân.
 5. Thông báo nhân viên cần liên hệ với nhân viên tiếp tân.
 6. Chờ tại chỗ ngồi chúng tôi đã sắp xếp sẵn

 

      A. Customers, partners coming to our offices:

 

 1. Wash your hands, SNI provides soap and clean water in the washbasin in front of our My Phuoc office for your use. At our VietSing office we also have alcohol-based hand sanitizer for your use.
 2. Always wear a mask.
 3. Check your body temperature at the reception.
 4. Register your personal information and contact information at the reception.
 5. Inform the receptionist the SNI staff whom you want to meet.
 6. Wait at the seats we've provided.

 

       A.客户和合作伙伴来办公室

 

 1. 用肥皂和清水洗手,在我們美福办公室前 SNI 已安装好洗手盆,客户可以使用。Viet Sing 的办公室,我们也准备含酒精洗手液给客户使用。
 2. 一直带上口罩
 3. 在前台检查体温
 4. 在前台登记个人和联系的信息
 5. 告知前台员要遇见的员工
 6. 做在我们准备的位置等待

 

 1. Khách hàng, đối tác đến liên hệ khu dân cư The Oasis 1,2,3 Việt Sing:

 

 1. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, SNI đã trang bị bồn rửa tay tại cổng bảo vệ. Quý khách hàng cũng có thể sử dụng nước rửa tay khô có cồn.
 2. Luôn đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng.
 3. Kiểm tra thân nhiệt tại cổng bảo vệ.
 4. Tất cả khách phải đăng ký thông tin cá nhân và thông tin liên hệ tại cổng bảo vệ.
 5. Khách đến vui lòng Thông báo số nhà/ tên chủ nhà cần liên hệ với nhân viên bảo vệ.
 6. Chờ chủ nhà cho phép và vào đúng nhà cần liên hệ.

 

       B. Customers, partners, visitors coming to our residents in The Oasis, Viet Sing:

 

 1. Wash your hands, SNI provides soap and clean water in the washbasin at our security gates . You also can use alcohol-based hand sanitizer.
 2. Always wear a mask when you move in public areas.
 3. Check your body temperature at the security gate.
 4. All guests register personal information and contact information at the security gate.
 5. Guests to inform the security staffs the house number/landlord name whom you want to contact.
 6. Wait for the landlord to allow and then enter to the house you want to visit.

 

       B. 客户,访客进入 VietSingThe Oasis 1,2,3 小区

 

 

 1. 用肥皂和清水洗手,在保安室门口 SNI 已安装洗手盆。贵客户也可以使用含酒精洗手液
 2. 在公共场所要戴上口罩
 3. 在保安室检查体温
 4. 在保安室客户要登记个人信息和来访的屋号
 5. 告知保安员您要来的屋号和房东名字
 6. 等待房东允许,然后进入要访问的房屋

 

 1. Khách hàng đến nhận nhà Oasis City, Mỹ phước 4:

 

 1. Theo chỉ đạo của chính phủ hạn chế tập trung đông người, SNI hạn chế số khách đến tối đa 2 khách đến nhận bàn giao nhà.
 2. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, SNI đã trang bị bồn rửa tay trước văn phòng quý khách hàng có thể sử dụng. Chúng tôi cũng trang bị nước rửa tay khô có cồn vui lòng rửa tay trước khi vào văn phòng.
 3. Luôn đeo khẩu trang.
 4. Kiểm tra thân nhiệt tại phòng chăm sóc khách hàng.
 5. Đăng ký thông tin cá nhân và thông tin liên hệ cho nhân viên bàn giao nhà.
 6. Thực hiện ký hồ sơ và kiểm tra nhà theo hướng dẫn của nhân viên bàn giao nhà.

 

       C. Customers coming to take over houses at Oasis City, My Phuoc 4:

 

 1. Under the direction of the government to limit gathered in a crowded place during an epidemic, SNI limits the number of customers to a maximum of 2 people when coming to take over houses.
 2. Wash your hands, SNI provides soap and clean water in the washbasin in front of our office for your use or we also have alcohol-based hand sanitizer. Please wash your hands before entering our office
 3. Always wear wear a mask.
 4. Check your temperature at our Customer care office.
 5. Register your personal information to our hand over staff.
 6. Sign the documents and check the house following to our hand over staff guide.

 

       C.客户来美福 Oasis City 项目接交屋子

 

 

 1. 根据政府的指导为了限制人群聚集,因此 SNI 规定最多两个客户来接交屋子
 2. SNI 已安装洗手盆、肥皂和含酒精洗手液。进办公室前,请贵客户必须要洗手
 3. 一直戴上口罩
 4. 在服务客户部检查体温
 5. 通知给交屋员个人信息
 6. 在交屋员的指导下,客户签接交屋子的资料

Sẽ có những bất tiện trong thời gian này để đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh, chúng tôi mong rằng quý khách hàng sẽ thấu hiểu và hợp tác từ đó chúng ta có thể đóng góp vào kế hoạch phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh của đất nước. Cám ơn sự hợp tác của quý khách hàng.

 

There will be inconveniences during this period of disease management, we seek your understanding and cooperation so that we can do our part and contribute to the country’s disease management plan. Thank you very much.

 

以上的规定会给贵客户带来一些麻烦,为了控制疫病做出贡献,我们请贵客理解和合作。感谢贵客户。

 

 

BAN GIÁM ĐỐC SNI / SNI BOARD OF DIRECTORS / SNI 领导

 

 

Ghi chú: Chúng tôi viết văn bản này dưới dạng tiếng Anh và tiếng Trung để quý vị tiện theo dõi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

Note: We write this notice in English and Chinese versions for all of our residents convenience. We are not responsible for the accuracy of the translation.

备注:为了方便起见,本通告以英文和中文撰写本文档,对于翻译的准确性我们不承担任何责任。

 

Tin đăng gần đây